Kurumsal
  Vizyonumuz
  Misyonumuz
  Değerlerimiz
  Kalite Politikamız
  Çevre Politikamız
  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız
  Kamera Aydınlatma metni
 
 

Kamera Aydınlatma metni

 

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÇARKIT KABLO SAN. VE TİC.A.Ş tarafından hazırlanmıştır. Hizmet sahamız içerisindeki İmalat , İdari koridorlarında, Fabrika giriş ve çıkışlarında, depo alanlarında 63 adet güvenlik kamerası ile hizmet sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem Birimi tarafından denetlenmektedir . Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “açık rızanın alınması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Hacıeyüplü Mah. Akça Cad. 151/A, Merkezefendi / Denizli adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@carkitkablo.com e-posta adresine iletebilirsiniz.